សូមស្វាគមន៍

eMarketplaceត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងទស្សនវិស័យដើម្បីលើកកំពស់និងអភិវឌ្ឍន៍អាជីវកម្មខ្នាតតូចឬអាជីវកម្មលក្ខណៈគ្រួសារ អោយក្លាយជាអាជីវកម្មស្តង់ឌីជីថល ដើម្បីបង្កើនប្រាក់ចំនូលលក់និងលើកកម្ពស់កម្រិតជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាជនកម្ពុជា។

អត្ថប្រយោជន៍នៃការបញ្ជាទិញតាម អាប់ផ្សារសកល

ផលិតផលតម្លៃទាបជាងទីផ្សារ

ផលិតផលរាប់ម៉ឺនមុខ មានការធានាទាំងតម្លៃនិងគុណភាពផលិតផល។

គូប៉ុងបញ្ចុះតម្លៃ

និងកម្មវិធីលក់បញ្ចុះតម្លៃពិសេសជារៀងរាល់ថ្ងៃ។

មានការធានាលើការបញ្ចាទិញ

មិនបារម្ភ ទំនិញបាក់បែក ឬខុសផលិតផល។

Pricing Comparation 

មិនបារម្ភថាអ្នកលក់កោរតម្លៃប្រៀបធៀបតម្លៃពីហាងដ៍ទៃមុនបញ្ជាទិញ។

មិនគិតកំរៃជើងសារពីអ្នកលក់

លោកអ្នកតែងតែទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍តម្លៃពីកម្មវិធីរបស់យើង។

ទាញយកអាប់ឥលូវនេះ!

ការជ្រើសរើសប្រើប្រាស់App eMarketplaceរបស់លោកអ្នកការបញ្ជាទិញផលិតផលពីកម្មវិធី eMarketplaceApp ឬគេហទំព័រ eMarketplace.Appគឺជាការគាំទ្រដ៏ខ្លាំងក្លាបំផុតចំពោះម្ចាស់អាជីវកម្មខ្នាតតូចក្នុងស្រុកនិងជួយអភិវឌ្ឍន៍សហគមន៍យើង។មានតែការរួបរួមគ្នាទេ ទើបយើងអាចកសាងសង្គមជាតិយើងអោយល្អប្រសើរបាន។

ទំនាក់ទំនងពួកយើង

095 718 678

អាគារលេខ៖101, ផ្លូវលេខ 384, សង្កាត់ទួលស្វាយព្រៃទី១, ខ័ណ្ឌបឹងកេងកង, រាជធានីភ្នំពេញ កម្ពុជា។